Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Στόχοι του Συλλόγου

mark

Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος

Σε συνεργασία με το σχολείο και τον Δήμο θα φροντίσουμε για ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον για όλα τα παιδιά, προωθώντας προγράμματα και δράσεις που αφορούν στην ασφάλεια των μαθητών

πορτοφόλι

Οικονομική
υποστήριξη

Ο σύλλογος θέτει ως στόχο την οικονομική υποστήριξη του σχολείου και των μαθητών μέσω δράσεων και προγραμμάτων που προάγουν την οικονομική ευημερία της κοινότητάς μας

αστέρι

Ενίσχυση της εκπαιδευτικής εμπειρίας

Ο σύλλογος αποσκοπεί στην προώθηση προγραμμάτων και δράσεων που θα βελτιώσουν την εκπαιδευτική εμπειρία των παιδιών μας και θα στηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία

mark

Συμμετοχή και αλληλεγγύη

Οι πρωταρχικοί στόχοι του συλλόγου είναι η δημιουργία ενός κλίματος αλληλεγγύης και κοινωνικής συμμετοχής μεταξύ των γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών. Είναι σημαντικό να συμμετέχουν οι γονείς στις δράσεις που ανακοινώνει ο Σύλλογος

πορτοφόλι

Προώθηση άθλησης & πολιτισμού

Στόχος του συλλόγου είναι να προωθήσει πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις που θα ενδυναμώσουν τον πολιτισμό και τη σωματική υγεία των παιδιών

αστέρι

Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση

Ο σύλλογος δραστηριοποιείται για την αυξημένη ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα θα διοργανωθούν δράσεις φέρουν τα παιδιά σε επαφή με τη φύση