Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Προεδρος

Βαναργιώτης Θωμάς

Αντιπρόεδρος

Σκούλη Χρυσάνθη

Γραμματέας

Λαγοθανάση Λίνα

Ταμίας

Καφαλής Βασίλειος

Μέλος

Βουβούσα Δήμητρα

Μέλος

Τσουγένης Ιωάννης

Μέλος

Γεωργιάδης Κυριάκος