Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ)

Τράπεζα Αίματος Συλλόγου γονέων & Κηδεμόνων 7ου δημοτικού Λάρισας

Με αφορμή την εθελοντική αιμοδοσία που έχουμε σκοπό να διοργανώσουμε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας στις 4 Οκτωβρίου, εγκαινιάζουμε μια νέα σειρά άρθρων σχετικά με αυτό το γεγονός και με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων μας προς αυτόν τον σκοπό.

Τι είναι το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (EMA);

Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών είναι ένα ενοποιημένο καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα που καθιερώνει σύγχρονες και φιλικές διαδικασίες που διευκολύνουν τους αιμοδότες και τις υπηρεσίες αιμοδοσίας της χώρας με τελικό στόχο την αύξηση της ασφάλειας του αίματος και των παραγώγων αυτού.

Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης “Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών” και αποτελείται από ένα ενοποιημένο καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα που επιτρέπει τη διαχείριση του μητρώου των αιμοδοτών και την καθιέρωση σύγχρονων και φιλικών διαδικασιών, οι οποίες διευκολύνουν τόσο τους αιμοδότες όσο και τις υπηρεσίες αιμοδοσίας της χώρας. Έχει δε ως απώτερο στόχο την αύξηση της ασφάλειας του αίματος και των παραγώγων αυτού.

Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών πλαισιώνεται από την έκδοση Ταυτοτήτων Εθελοντών Αιμοδοτών, οι οποίες απλοποιούν ακόμα περισσότερο τις διαδικασίες.

Το έργο συντονίζεται από το  Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε., σε στενή συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα του χώρου της δωρεάς αίματος (π.χ. κατακερματισμένα ιστορικά αιμοδοτών).

 

Στόχοι

Αιμοδότες

  • Έκδοση και παροχή Ταυτοτήτων Εθελοντών Αιμοδοτών στους εθελοντές δότες.
  • Ενοποίηση των εγγραφών των αιμοδοτών και αύξηση της ασφάλειας και της ποιότητας του αίματος.

Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αίματος

  • Υλοποίηση ενός καινοτόμου κεντρικού πληροφοριακού συστήματος για το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών, το οποίο θα αντικαταστήσει τις υπάρχουσες κατακερματισμένες βάσεις δεδομένων που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο.
  • Βελτίωση και εξορθολογισμός της διαδικασίας καταχώρησης των μονάδων αίματος μέσω της λειτουργίας ενός διαδικτυακού συστήματος.

Ε.ΚΕ.Α

  • Παρακολούθηση της συλλογής αίματος σε εθνικό επίπεδο.
  • Ανάπτυξη ενός πλαισίου για τον καθορισμό της δίκαιης κατανομής των ασταθών παραγώγων του αίματος σε περιόδους σοβαρής έλλειψης.

 

Υπενθυμίζουμε ότι για την πραγματοποίηση της εθελοντικής αιμοδοσίας στον χώρο του σχολείο μας θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τουλάχιστον 15 φιάλες αίματος. Για τον λόγο αυτόν σας ζητάμε, εθελοντές αιμοδότες και μη, να δηλώσετε την πρόθεσή σας να δώσετε αίμα κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας που θέλει να διοργανώσει ο Σύλλογός. Η πρόθεσή σας μπορεί να επικοινωνηθεί είτε προφορικά σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου, είτε συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου

Μοιραστείτε το άρθρο

Άλλα νέα του Συλλόγου